UTM

ابزار امنیتی است که در آن چندین کارکرد امنیتی یکپارچه شده‌اند تا پیچیدگی و سربار ناشی از بکارگیری ابزارهای مختلف از تولیدکنندگان مختلف کاهش یابد. UTM بسته به تولید کننده آن می‌تواند شامل چندین کارکرد امنیتی از جمله فایروال، دروازه آنتی ویروس، دروازه آنتی اسپم، تشخیص و جلوگیری از نفوذ، فیلتر محتوا، دروازه VPN، Load Balancing، گزارش دهی و گزارش رخدادها باشد. براساس اسن کارکردها، UTM می‌تواند اطلاعات زیادی از رخدادهای امنیتی تولید نموده و Visibility بالایی در ترافیک ایجاد نماید.