دیواره آتش

وظیفه اصلی فایروال کنترل جریان ترافیک بین بخش‌های مختلف شبکه براساس نیازها و سیاست‌های سازمان/کاربران شبکه است. فایروال‌ها در لایه‌های مختلف شبکه TCP/IP قادر به بستن جریان ترافیک یا عبور ترافیک دلخواه هستند و در دو حالت کلی Transparent و Routed عمل می‌کنند. فایروال یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای امنیتی و در صورت پیکربندی صحیح از موثر‌ترین آنها در شبکه است.