آسیب پذیری‌های پروتکل اینترنت نسخه ۶

شناسنامه: آسیب پذیری‌های پروتکل اینترنت نسخه ۶
عنوان: آسیب پذیری‌های پروتکل اینترنت نسخه ۶ شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۱
نام پروژه: آسیب پذیری‌های پروتکل اینترنت نسخه ۶ نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۱/۱۳۹۰ تاریخ پایان: ۰۶/۲۱/۱۳۹۰
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
IPv6 (پروتکل اینترنت نسخه ۶) یک لایه شبکه است که توسط برنامه‌های اینترنتی که بسته‌ها را سویچ میکنند مورد استفاده قرار میگیرد. پروتکل جانشین IPv4 شده است و برای برنامه‌های عمومی مبتنی بر اینترنت مورد استفاده قرار میگیرد. طبق بسیاری از گزارشات، IPv6 آسیب پذیری‌های زیادی دارد که نفوذگران و نرم‌افزار‌های مخرب را قادر میسازد از حفره‌های امنیتی استفاده کنند و شبکه‌ها و سیستم‌ها را تهدید کنند.  این مقاله آسیب پذیری‌های گوناگون IPv6 مورد بحث قرار میدهد و همچنین تفاوت‌هایش را با IPv4 نشان میدهد.
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: