بررسی حملات selective forwarding، jamming، hello flood روی شبکه‌های حسگر بیسیم و مقایسه مکانیزم‌های مختلف شناسایی آنها

شناسنامه: بررسی حملات selective forwarding، jamming، hello flood روی شبکه‌های حسگر بیسیم و مقایسه مکانیزم‌های مختلف شناسایی آنها
عنوان: بررسی حملات selective forwarding، jamming، hello flood روی شبکه‌های حسگر بیسیم و مقایسه مکانیزم‌های مختلف شناسایی آنها شماره نسخه:
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۲
نام پروژه: بررسی حملات selective forwarding، jamming، hello flood روی شبکه های حسگر بیسیم و مقایسه مکانیزم های مختلف شناسایی آنها نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۱/۱۳۹۰ تاریخ پایان: ۰۶/۲۱/۱۳۹۰
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: