بررسی روش‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های حسگربی سیم و مقایسه آنها

شناسنامه: بررسی روش‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های حسگربی سیم و مقایسه آنها
عنوان: بررسی روش‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های حسگربی سیم و مقایسه آنها شماره نسخه:
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۲
نام پروژه: بررسی روش های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگربی سیم و مقایسه آنها نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱ تاریخ پایان: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
شبکههای حسگر بیسیم نوع خاصی از شبکه‌های اقتضایی هستند. توان محاسباتی پایین و محدودیت انرژی از مشخصه‌های اصلی این نوع شبکه‌ها است. با توجه به همین امر این شبکه‌ها آسیب پذیری‌های خاصی داشته و در معرض تهدیدات گوناگونی قرار دارند. در این گزارش لیستی از حملات به این شبکه‌ها و نحوه استفاده این حملات از آسیب پذیری‌های این نوع شبکه را از نظر می‌گذرانیم. همچنین راه حل‌های مطرح شده برای امن سازی این شبکه‌ها را مطرح خواهیم نمود. در نهایت تعدادی از روش‌های تشخیص نفوذ در این شبکه‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها را بررسی نموده و مقایسه ای بین این روش‌ها با استفاده از یک چارچوب که در ادامه شرح داده شده است انجام خواهیم داد
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: