شبکه‌های خصوصی مجازی

شناسنامه: شبکه‌های خصوصی مجازی
عنوان: شبکه‌های خصوصی مجازی شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۲
نام پروژه: شبکه های خصوصی مجازی نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱ تاریخ پایان: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
سازمان‌ها وشرکت‌های بزرگ امروزه برای راه حل‌های شبکه‌های گسترده (WAN) خود از اینترنت بهره میگیرند. این در حالی است که در گذشته این خدمات تنها از طریق Frame Relay و خطوط اختصاصیT1 امکان پذیر بود. برای رسیدن به امنیت لارم برای کارکنان سازمان‌ها، شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) می‌تواند به عنوان راه حل مناسبی برای تضمین امنیت ترافیک ارسالی از طریق اینترنت به کار گرفته شود. تا به حال اغلب VPN‌ها مشروط بر استفاده از تکنولوژی‌های لایه دو (layer 2)، مانند Frame Relay و ATM بودند. این تکنولوژی‌ها تونل‌هایی را برای انتقال داده‌ها فراهم میکردند که در مقابل رد خدمات (Denial Of Service) و حملات خارجی مقاوم بودند. اما این تکنولوژی‌های لایه دو مشکلاتی داشتند از جمله دشواری ایجاد مهندسی ترافیک از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی لایه دو و همچنین عدم انعطاف پذیری با گسترش سازمان. برای رفع این مشکلات استاندارد MPLS/VPN امروزه به طور گسترده به کارگرفته می‌شود. فناوری MPLS/VPN با ایجاد شبکه‌های مجازی لایه سه، امکان استفاده ازBGP برلی حمل داده‌های مسیر یابی از طریق هسته ی MPLS را امکان پذیر میگرداند.
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: