احراز هویت در پردازش ابری

شناسنامه: احراز هویت در پردازش ابری
عنوان: احراز هویت در پردازش ابری شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۲
نام پروژه: احراز هویت در پردازش ابری نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱ تاریخ پایان: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
فرآیند احراز هویت در ابر عموماً برای تأمین مفاهیم امن بودن، قابل اعتماد بودن و یا سالم بودن فرآیندها صورت می‌گیرد. به علت عدم کارایی روش‌های موجود احراز هویت که عموما مبتنی بر شناسه رمز عبور می‌باشد در رابطه با تامین مفاهیم سه گانه فوق، استفاده از فناوری بایومتریک در این حوزه اجتناب ناپذیر بنظر می‌رسد. از سوی دیگر تزریق این فناوری به دنیای ابر نیز خود چالش‌هایی جدید می‌آفریند. در این مقاله  روش بایومتریک را به عنوان یک روش مطمئن جهت احراز هویت معرفی خواهیم کرد.
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: