سیستم‌های تشخیص نفوذ بر مبنای داده کاوی

شناسنامه: سیستم‌های تشخیص نفوذ بر مبنای داده کاوی
عنوان: سیستم‌های تشخیص نفوذ بر مبنای داده کاوی شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۲
نام پروژه: سیستم های تشخیص نفوذ بر مبنای داده کاوی نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱ تاریخ پایان: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
امروزه با گسترش سیستم‌های پایگاهی و حجم بالای داده‌ها ی ذخیره شده در این سیستم‌ها، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده‌های ذخیره شده پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد. با استفاده ار پرسش‌های ساده درsql و ابزارهای گوناگون گزارش گیری معمولی، می‌توان اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار داد تا بتوانند به نتیجه گیری در مورد داده‌ها و روابط منطقی میان آنها بپردازند اما وقتی که حجم داده‌ها بالا باشد، کاربران هر چقدرحرفه ای و با تجربه باشند نمی توانند الگوهای مفید را در میان حجم انبوه داده‌ها تشخیص دهند و یا اگر قادر به این کار هم با شند، هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مالی بسیار بالا است. بنابراین میشود گفت که درحال حاضر یک تغییر الگو از مدل سازی و تحلیل‌های کلاسیک برپایه اصول اولیه به مدل‌های درحال پیشرفت و تحلیل‌های مربوط بطور مستقیم از داده‌ها وجود دارد. داده کاوی یکی از مهمترین این روشها است که به وسیله آن الگوهای مفید در داده‌ها با حداقل دخالت کاربران شناخته می‌شوند و اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می‌دهند تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ شوند.
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: