مدل‌های متفاوت کنترل دسترسی در رایانش ابری

شناسنامه: مدل‌های متفاوت کنترل دسترسی در رایانش ابری
عنوان: مدل‌های متفاوت کنترل دسترسی در رایانش ابری شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۳
نام پروژه: مدل های متفاوت کنترل دسترسی در رایانش ابری نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۱/۱۳۹۲ تاریخ پایان: ۰۶/۲۱/۱۳۹۲
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
در این گزارش به تشریح مدل‌های متفاوت کنترل دسترسی در رایانش ابری پرداخته و مشکلات هرکدام از آنها عنوان می‌گردد. این مدل‌ها شامل مدل‌های سنتی DAC، MAC، RBAC و همچنین مدل‌های دیگری که بر اساس این مدل‌های اولیه ایجاد شده اند می‌شود.
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: