شناسنامه

ردیف عنوان نوع پروژه نوع گزارش تاریخ ارائه گزارش قیمت گزارش کامل
۱ طبقه بندی انواع بات و روشهای شناسایی بات‌نت پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۳ ریال۵۰,۰۰۰
۲ کلان داده و بررسی جنبه‌های امنیتی آن پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۳ ریال۱۰۰,۰۰۰
۳ مدل‌های متفاوت کنترل دسترسی در رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۳ ریال۵۰,۰۰۰
۴ سیستم‌های تشخیص نفوذ بر مبنای داده کاوی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۱۰۰,۰۰۰
۵ احراز هویت در پردازش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۵۰,۰۰۰
۶ شبکه‌های خصوصی مجازی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۱۰۰,۰۰۰
۷ نظارت به عنوان سرویس در رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۵۰,۰۰۰
۸ بررسی روش‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های حسگربی سیم و مقایسه آنها پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۱۰۰,۰۰۰
۹ شبکه‌های بات در رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۱۰۰,۰۰۰
۱۰ چالش‌های امنیتی در رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۱۰۰,۰۰۰

صفحه‌ها