شناسنامه

ردیف عنوان نوع پروژه نوع گزارش تاریخ ارائه گزارش قیمت گزارش کامل
۱۱ مدیریت آسیب پذیری و آسیب پذیری‌های سیستم عامل پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۵۰,۰۰۰
۱۲ معرفی و بررسی مقایسه ای سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۱۰۰,۰۰۰
۱۳ توسعه استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به درون رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۵۰,۰۰۰
۱۴ کنترل دسترسی در رایانش ابری پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۵۰,۰۰۰
۱۵ آسیب‌پذیری‌ها پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۱۶ بررسی حملات selective forwarding، jamming، hello flood روی شبکه‌های حسگر بیسیم و مقایسه مکانیزم‌های مختلف شناسایی آنها پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲ ریال۵۰,۰۰۰
۱۷ آسیب پذیری‌های پروتکل اینترنت نسخه ۶ پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۱۸ تشخیص حملات در برنامه‌های کاربردی تحت وب مبتنی بر تحلیل لاگ سیستم پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۱۹ مروری بر کرم‌ها و تشخیص آنها پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۱۰۰,۰۰۰
۲۰ یا Polymorphicکرم‌های چندریختی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۱۰۰,۰۰۰

صفحه‌ها